Dit is de pagina: Home » Wat
Wat

Wat doet Greenlight Consultancy precies?

Ik verzorg projectmanagement, kan goed organiseren en bouw graag bruggen tussen technische en niet-technische mensen. Verder heb ik ervaring met het geven van training en het doen van onderzoek. Innovatief advies geven kan ik ook.

Projectmanagement, organisatie en bruggen bouwen

Projectmanagement Greenlight Consultancy

Ik ben projectmanager geweest bij Ben en bij KPN-Orange. Bij beide werkgevers bracht ik teams van mensen uit verschillende afdelingen bij elkaar om projecten samen tot een goed einde te brengen. Lees meer...

Ook was ik logistiek manager bij Artsen zonder Grenzen. Ik heb in Pakistan, Afghanistan en India grote teams van facilitair medewerkers aangestuurd om noodhulp voor vluchtelingen op tijd op de juiste plaats te krijgen. Lees meer...

En mijn opdracht bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is een goed voorbeeld van bruggen bouwen tussen technici en niet-technici. Ik deed daar namelijk 'functioneel beheer'. Lees meer...

Training geven en onderzoek doen

Training door Greenlight Consultancy

Training geven ligt me zeker. Ik geef regelmatig training in het gebruik van de site www.tenderned.nl aan aanbestedende diensten. Op deze complexe website plaatsen de diensten hun aanbestedingen waar ondernemingen op kunnen inschrijven. Maar deze site heb je niet 1-2-3 onder de knie. In een training van een hele dag loop ik samen met de deelnemers van a tot z door de site heen. Het gaat dus om de techniek, maar het gaat ook om aanbesteden en om hoe de mensen daar mee omgaan. Lees meer...

Bij KPN-Orange in Brussel, heb ik meer dan 100 medewerkers getraind in de project management methodologie die we bij KPN-Orange gebruikten. Dit waren trainingen van 3 dagen. Lees meer...

Elk jaar sinds 2010 geef ik bij de roeivereniging in Den Haag, in mijn vrije tijd dus, basis-roei-instructie aan de nieuwe leden. Er is geen officiële evaluatie, maar de deelnemers geven vaak aan dat ze mijn aanpak en stijl waarderen.

Onderzoek door Greenlight Consultancy

Onderzoek doen kan heel divers zijn. Tijdens mijn opdracht voor het Europese project sm@rtCEM deed ik desk research naar de perceptie van gewone autobezitters over elektrische auto's. Verder heb ik ervaring met het zelf opstellen van onderzoeksvragen, -doelstellingen en -methoden. En dankzij mijn expertise in MS-Excel kan ik de resultaten ook goed analyseren en visualiseren. Lees meer...

Innovatief advies

Innovatie Greenlight Consultancy

Het in kaart brengen van zakelijke kansen voor innovaties spreekt me aan. Een leeg Business Model Canvas invullen en sparren over de mogelijkheden voor een nieuwe dienst, daar ga ik tot ver na werktijd mee door! Ik heb er ervaring mee in het Europese project sm@rtCEM en ben er ook al mee bezig voor nieuwe Bitcoin-diensten. Lees meer...

2003-2018  |  Greenlight Consultancy  |  Korte Vleerstraat 22, 2513 VM  Den Haag  |  06 - 4000.7771  |  thomas @ greenlight - consultancy . nl