Dit is de pagina: Home » Voorbeelden » Bruggen bouwen
Bruggen bouwen

Techinek

Het geldt voor de meeste functies die ik deed wel, ik maak ingewikkelde techniek graag begrijpelijk voor 'gewone' mensen. Specifiek in de onderstaande positie was ik bruggenbouwer:

Functioneel beheerder (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties)

In 2010 heb ik een jaar lang bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een speciale website beheerd. Het Rijkstalentencentrum. Op deze site kunnen rijksmedewerkers allerlei zelf-tests doen om zo een beter inzicht te krijgen in hun kennen, kunnen en willen. Dit bevordert arbeidsmobiliteit en daarmee het behalen van de taakstelling van het reduceren van het aantal medewerkers bij het Rijk.

Ik vormde de brug tussen de mensen die wensen hadden m.b.t. de site en de technici die de site daadwerkelijk ontwikkelden. Het was een erg goede ervaring en ik was prima op mijn plaats. Uitleggen aan mensen die weinig met techniek hebben wat wel en niet mogelijk is, en uitleggen aan mensen die sterk met hun gedachten bij de eentjes en de nulletjes zitten, wat het nou uiteindelijk zou moeten kunnen en waarom.

Rijkstalentencentrum

Ook heb ik gaandeweg de taak van het opzetten van een back-office op me genomen. het leuke aan deze opdracht was dat ik van nul af aan een passend concept heb kunnen ontwikkelen, uitwerken en invoeren.

2003-2018  |  Greenlight Consultancy  |  Korte Vleerstraat 22, 2513 VM  Den Haag  |  06 - 4000.7771  |  thomas @ greenlight - consultancy . nl